Παροχή Γνωμοδοτήσεων
Παρέχονται Γνωμοδοτήσεις  προς τους πολίτες

Γνωδοτήσεις  υπηρεσιών μας

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ Δ.Ο.Ε.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Της υπ' αριθμ. Φ. 12/657/70692/Δ1 Αποφάσεως του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου», (ΦΕΚ Β 1324/11-5-2016.

ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Της υπ' αριθμόν 44375/Γ1/24-3-2014 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κύριου Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου με θέμα «Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014».

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Αναφορικά με την εφαρμογή του προγράμματος Myschool

Απάντηση της Ν.Σ. σε ερώτημα για το επίδομα διευθύντριας 6/θεσίου Δημοτικού Σχολείου.

Απάντηση της Ν.Σ. σε ερώτημα για την απόδοση χορηγιών.

Απάντηση Ν.Σ. στο ερώτημα συλλόγου Νομού Σερρών για τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών