ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


Δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.24403 για την παράταση της αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων μέχρι τις 27 Απριλίου 2020. [ΦΕΚ Β 1301/11-4-2020].

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ


Γενική Αρχή του Δικαίου της Κοινωνικής Ασφάλισης, περί μη ανάκλησης ευνοϊκών πράξεων έστω και παράνομων, μετά την πάροδο ευλόγου χρόνου, εφόσον δεν υπήρξε κακόπιστη συμπεριφορά του ασφαλισμένου

Ασφάλιση στο ΙΚΑ Σχολικών Φυλάκων για το διάστημα, που απασχολήθηκαν στα πλαίσια προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων.