Τομείς Δραστηριότητας


-ΕΡΓΑΤΙΚΟ-

Το γραφείο διαχειρίζεται σημαντικό αριθμό υποθέσεων εργατικού δικαίου τόσο εξωδικαστικά όσο και ενώπιον Δικαστηρίων. Παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες οργάνωσης και συμβουλευτικής σε επιχειρήσεις αναφορικά με ασφαλιστικά και εργασιακά ζητήματα.

-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-

Το γραφείο διαθέτει τεράστια εμπειρία σε υποθέσεις Διοικητικού Δικαίου [Προκηρύξεις, διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, υπαλληλικά και πειθαρχικά ζητήματα, ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές προσφυγές].

-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ-

Το γραφείο υποστηρίζει την λειτουργία πολλών συνδικαλιστικών οργανώσεων, όπως η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων ΟΤΑ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών και άλλες.

-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ-

Με εξειδικευμένους συνεργάτες, παρέχονται υπηρεσίες καταμέτρησης ενσήμων, υπολογισμού ποσού συντάξεως, ελέγχου των προϋποθέσεων συνταξιοδοτήσεως και έκδοσης συντάξεων.

-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-

Το γραφείο διαχειρίζεται σημαντικό αριθμό υποθέσεων που αφορούν στον χώρο της εκπαίδευσης.

-ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-

Το γραφείο διαχειρίζεται σοβαρές ποινικές υποθέσεις, που σχετίζονται με τα αντικείμενα εξειδίκευσής μας.