ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ


ΕΡΓΑΤΙΚΟ 

Το γραφείο διαχειρίζεται σημαντικό αριθμό υποθέσεων εργατικού δικαίου τόσο εξωδικαστικά όσο και ενώπιον Δικαστηρίων. Παρέχει δε εξειδικευμένες υπηρεσίες οργάνωσης και συμβουλευτικής σε επιχειρήσεις αναφορικά με ασφαλιστικά και εργασιακά ζητήματα


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο διαχειρίζεται σημαντικό αριθμό υποθέσεων που αφορούν στον χώρο της εκπαίδευσης.


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Το γραφείο διαθέτει τεράστια εμπειρία σε υποθέσεις Διοικητικού Δικαίου [Προκηρύξεις, διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, υπαλληλικά και πειθαρχικά ζητήματα, ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές προσφυγές]

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Το γραφείο υποστηρίζει την λειτουργία πολλών πολυάριθμων συνδικαλιστικών οργανώσεων, όπως Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων ΟΤΑ, Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών και άλλες

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ 

Με εξειδικευμένους συνεργάτες, παρέχονται υπηρεσίες καταμέτρησης ενσήμων, υπολογισμού ποσού συντάξεως, ελέγχου των προϋποθέσεων συνταξιοδοτήσεως.

 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο διαχειρίζεται σοβαρές ποινικές υποθέσεις, που σχετίζονται με τα αντικείμενα εξειδίκευσής μας