Λειτουργία Δικηγορικού Γραφείου

2020-04-13

Εδώ και αρκετές ημέρες, η χώρα μας, αλλά και όλος ο πλανήτης, βιώνει μια καινοφανή κατάσταση, η οποία μας υποχρεώνει να απέχουμε τις καθημερινές μας δραστηριότητες και μας αναγκάζει να μεταβάλουμε την λειτουργία μας, όπως τουλάχιστον την γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. 

Στο πλαίσιο αυτό, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συνεργάτες μου αλλά και στους εντολείς μου, ανέστειλα προσωρινά την λειτουργία του γραφείου. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση, ότι δεν συνεχίζω να βρίσκομαι κοντά σας, εξ αποστάσεως πλέον, όπως επιβάλλουν οι ανάγκες της εποχής, που διανύουμε, αντιμετωπίζοντας εντός των πλαισίων, που καθορίζει η αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων, όλα τα θέματα, που ανακύπτουν. Έτσι, όλοι οι τρόποι επικοινωνίας με το γραφείο, συνεχίζουν να ισχύουν κανονικά.

Αναφορικά με τα δικαστήρια, που ήταν προγραμματισμένα στο τρέχον διάστημα και για όσο ισχύει η αναστολή, θα ήθελα να γνωρίζετε τα εξής:

Όλες οι εργατικές υποθέσεις ματαιώνονται, χωρίς φυσική παρουσία δικηγόρων ή διαδίκων. Σε υποθέσεις, για τις οποίες έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή, αυτή διατηρείται εκ του νόμου και ουδεμία περαιτέρω ενέργεια απαιτείται. 

Όταν λήξει η περίοδος της αναστολής, τότε όλες οι εργατικές υποθέσεις ή υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων, που ματαιώθηκαν το διάστημα αυτό θα επανέλθουν μέσω κλήσεως και θα ενημερωθείτε για τις νέες δικασίμους. Αντίστοιχα, στις ποινικές και διοικητικές υποθέσεις θα λάβουμε νέα δικάσιμο από το Δικαστήριο και θα σας ενημερώσουμε σχετικά. 

Όλες οι προθεσμίες κατά το διάστημα της αναστολής έχουν διακοπεί, συνεπώς, δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος ανησυχίας. Αμέσως μετά την λήξη της αναστολής, το γραφείο και εγώ προσωπικά θα μεριμνήσουμε για την εκ νέου δρομολόγηση όλων των υποθέσεων, που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Παραμένω πάντοτε στην διάθεση σας.