Αποζημίωση 20.000 € σε εργαζόμενη για εργατικό ατύχημα σε Δήμο

2019-05-18

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά [Διαδικασία Εργατικών Διαφορών] με την υπ' αρ. 1753/2019 απόφαση του επιδίκασε σε συμβασιούχο εργαζόμενη σε Δήμο αποζημίωση ύψους 20.000 ευρώ για την ηθική βλάβη, που αυτή υπέστη εξαιτίας εργατικού ατυχήματος κατά την διάρκεια της εργασίας της.

Το Δικαστήριο διαπίστωσε, ότι το ατύχημα οφείλονταν αποκλειστικά σε υπαιτιότητα του εναγόμενου Δήμου, καθώς αυτός δεν είχε μεριμνήσει για την συντήρηση και την αποκατάσταση βλάβης στο απορριμματοφόρο, στο οποίο η εργαζόμενη επέβαινε ενώ απέρριψε συλλήβδην τους ισχυρισμούς του Δήμου περί συνυπαιτιότητας της εργαζόμενης και περί άγνοιας των ελλείψεων και των προβλημάτων, που παρουσίαζε το συγκεκριμένο απορριμματοφόρο. Περαιτέρω, το Δικαστήριο, κήρυξε την απόφαση του προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των 5.000 ευρώ και καταδίκασε τον εναγόμενο Δήμο να καταβάλλει την δικαστική δαπάνη της παθούσας.

Η απόφαση αποτελεί μια ηχηρή απάντηση στο χρονίζον πρόβλημα των εργατικών ατυχημάτων, που τα τελευταία χρόνια μαστίζει τους εργαζόμενους των Δήμων και τα οποία τις περισσότερες φορές οφείλονται σε παραβίαση των όρων υγιεινής και ασφάλειας, που οφείλει να τηρεί ο εργοδότης για την προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων του.