Παράταση της αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων

2020-04-13

Δημοσιεύτηκε η υπ' αρ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24403 Κοινή Υπουργική Απόφαση για την παράταση της αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων μέχρι τις 27 Απριλίου 2020 [ΦΕΚ Β 1301/11-4-2020.  Συνημμένα.